SEZIONE 187
Swayamvara Parva: seguito

Dhrishtadyumna disse: “Sono presenti: ‘Duryodhana, Durvisaha, Durmukha, Dushpradarshana, Vivinsati, Vikarna, Saha, Duhsasana, Yuyutsu, Vayuvega, Bhimavegarava, Ugrayudha, Valaki, Kanakayu, Virochana, Sukundala, Chitrasena, Suvarcha, Kanakadhwaja, Nandaka, Vahusali, Tuhunda e Vikata. Questi e numerosi altri figli di Dhritarashtra, accompagnati da Karna sono giunti qui per ottenervi come sposa.
Oltre a questi vi sono: Sakuni, Sauvala, Vrisaka, Vrihadvala, questi sono i figli del re di Gandhara.
Sono inoltre presenti: Vrihanta, Manimana, Dandadhara, Sahadeva, Jayatsena, Meghasandhi, Virata con i suoi due figli Sankha e Uttara, Vardhakshemi, Susarma, Senavindu, Suketu con i suoi due figli Sunama e Suvarcha, Suchitra, Sukumara, Vrika, Satyadhriti, Suryadhwaja, Rochamana, Nila, Chitrayudha, Agsuman, Chekitana, Sreniman, Chandrasena il forte figlio di Samudrasena, Jarasandha, Vidanda, Danda, Paundraka, Vasudeva, Bhagadatta, Kalinga, Tamralipta, Salya, il re di Madra con il suo eroico figlio Rukmangada, Rukmaratha, Somadatta della stirpe dei Kuru accompagnato dai suoi tre figli, Bhuri, Bhurisrava e Sala, Sudakshina, Kamvoja, Vrihadvala, Sushena, Sivi il figlio di Usinara, Patcharanihanta il re dei Karusha, Sankarshana, Vasudeva il forte figlio di  Rukmini, Samva, Charudeshna il figlio di Pradiumna con Gada, Akrura, Satyaki, Uddhava, Kritavarman il figlio di Hridika, Prithu, Viprithu, Viduratha, Kanka, Sanku con Gaveshana, Asavaha, Aniruddha, Samika, Sarimejaya, Vatapi, Jhilli, Pindaraka e Usinara, appartenenti alla dinastia Vrishni.
Vi sono: Bhagiratha, Vrihatkshatra, Jayadratha il figlio di Sindhu, Vrihadratha, Valhika, Srutayu, Uluka, Kaitava, Chitrangada, Suvangada, Vatsaraja, Kosala, Sisupala, Jarasandha e molti altri grandi re, tutti questi Kshatrya, celebri nel mondo sono qui per voi. Mostreranno la loro abilità nel colpire il bersaglio. Tra quelli che vi riusciranno, potrete scegliere il marito”.